İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar barışı ile ruhsatı bulunmayan ya da imar mevzuatına aykırı olan yapılar kayıt altına alınmaktadır. İmar barışı kanunuyla 2 aşamadan oluşan bir işlem önümüze gelmektedir. İlk aşama Yapı Kayıt Belgesi alınması olup, ikinci aşama Kat Mülkiyeti Kurulum işlemidir.

 

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar İmar Barışı’ndan faydalanamaz. Bunun dışındaki tüm yapılar faydalanabilir.

 

İMAR BARIŞI İLE KAZANILAN HAKLAR

  • İmar barışı kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alınan yapılar elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini yapabilir, ticari bölümler için iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınabilir.
  • Yapı kayıt belgesi ile yapının kaçak olma durumu ortadan kalkar.
  • İmar mevzuatına aykırı olan yapılar için çıkarılan yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları yapı kayıt belgesi alındıktan sonra iptali gerçekleştirilir.
  • İmar barışı ile kat mülkiyetine geçen yapılar hukuki olarak değer arz edebileceklerdir. Bu sayede bankaya mevcut yapıyı güvence göstererek kredi çekebilme olanağı sağlanmış olacaktır.

 

YAPI KAYIT BELGESİ HAKKINDA MERAK EDİLEN KONULAR

  • Yapının 31 Aralık 2017 tarihinden önce kaba inşaatının bitmiş olması gerekmektedir.
  • Yapı Kayıt Belgesi için son müracaat tarihi 15 Haziran 2019’dur. Başvuru sonucu çıkan tutarın 30 Haziran 2019’a kadar bakanlığa ödenmesi gerekmektedir.
  • Yapı Kayıt Belgeniz harç ödendikten sonra 3 gün içinde düzenlenmektedir.

 

KAT MÜLKİYETİ NEDİR?

Kat mülkiyeti ne demek sorusunun cevabı 634 numaralı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tanımlanmıştır. Kanunda binanın tamamlanmış olması sonrasında kat, daire, iş yeri, dükkân, depo bölümlerinin amacı ile kullanılmaya elverişli olması koşuluyla ortak maliklerin kararı ile mülkiyet haklarının ayrılabilmesi ve bağımsız mülkiyet hakkının oluşturulabilmesi olarak belirtirmiştir. Yani kat mülkiyetinin esası bağımsız bölümlerin ayrılarak şahısların bunlara sahip olduğunu tapu sicil kütüklerinde resmi olarak belgelemektir.

Yapı kayıt belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Kat mülkiyeti kurulum işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren escort konya proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

 php shell indir